พระกระยาหารกลางวัน

Dublin Core

Title

พระกระยาหารกลางวัน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัสดุ

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

Date

2561-02-12

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.17/3

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University