คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

คู่มือการฝึกซ้อมบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กำหนดการฝีกซ้อมบัณฑิต -- กลุ่มและสถานที่ฝึกซ้อมย่อย -- สถานที่รายงานตัววันฝึกซ้อมใหญ่ และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- ข้อปฎิบัติของบัณฑิตที่เข้ารับการฝึกซ้อม -- ข้อปฎิบัติของบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร -- ขั้นตอนการฝึกซ้อม -- แผนผังจุดถวายความเคารพบนเวที -- กำหนดการถ่ายภาพหมู่ --
กำหนดการพิธีถวายราชสักการะและกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- ภาคผนวก

Contributor

คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต

Date

2556-02-04

Type

Text

Format

51 หน้า: ภาพประกอบ, ตาราง

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.12/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University