ราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

ราชสดุดี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าฯ ถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์
พุทธศักราช 2556

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร -- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิมพ์เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทูลเกล้าฯถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2556

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2556-02-04

Type

Text

Format

Application/pdf.
12 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.12/6

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University