พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550

Dublin Core

Title

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2550
วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2552

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือสำหรับการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Subject

พิธี -- พระราชทานปริญญาบัตร

Description

สำเนาพระราโชวาท ประจำปีการศึกษา 2549 -- กำหนดการ -- คำกราบบังคมทูล สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัย -- คำประกาศเกียรติคุณผู้ไดรับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ -- ประวัติและคุณูปการของผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "ตุงทองคำ" -- รายนามผู้กราบบังคมทูลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- รายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรและเหรียญรางวัล ประจำปี 2550 -- คุณสมบัติบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่พึงประสงค์ -- คำปฎิญาณของผู้ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2550

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2552-02-16

Type

Text

Format

Application/pdf.
60 หน้า

Call Number

พระบรมวงศานุวงศ์ 2.3.8/7

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550 และพิธีเปิดศูนย์ทางไกลในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลฯ วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University