โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 39 โครงการ

Dublin Core

Title

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 จำนวน 39 โครงการ
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

โครงการ -- การบริการวิชาการ -- การเผยแพร่

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เรื่องการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -- โครงการบริการวิชาการที่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ -- โครงการบริการวิชาการที่ไม่เรียกเก็บค่าบริการวิชาการ -- ภาคผนวก

Date

2555

Type

Text

Format

Application/pdf.
157 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.12.1/4

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 12 การบริการวิชาการ

Language

Tha

Rights

Mae Fah Luang University