โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 37 โครงการ

Dublin Core

Title

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จำนวน 37 โครงการ
12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

โครงการ -- การบริการวิชาการ -- การเผยแพร่

Description

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 3 โครงการ -- สำนักวิชานิติศาสตร์ 1 โครงการ -- สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 5 โครงการ -- สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 โครงการ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 1 โครงการ -- สำนักวิชาการจัดการ 1 โครงการ -- สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ 4 โครงการ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 โครงการ -- สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 1 โครงการ -- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 โครงการ -- ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 โครงการ -- ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 3 โครงการ -- ศูนย์บริการวิชาการ 3 โครงการ -- ศูนย์เครื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 โครงการ -- ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 1 โครงการ -- หน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส - อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 1 โครงการ

Date

2554

Type

Text

Format

Application/pdf.
163 หน้า: ตาราง

Call Number

อ มฟล.12.1/3

Location

ชั้นหนังสือ หมวด 12 การบริการวิชาการ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University