มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

Dublin Core

Title

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ปี ตามรอยสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- การประชาสัมพันธ์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกับความร่วมมือนานาชาติ -- คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กวาดรางวัลและทุนวิจัย ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

Date

2553

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

งานพิเศษ กิจกรรม 1.1/11

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11 - 12 พ.ศ. 2552 -2553 กล่อง 4

Language

tha

Coverage

2541 - 2553

Rights

Mae Fah Luang University