การจัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี

Dublin Core

Title

การจัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 12 ปี
วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กำหนดการ

Date

2553

Type

Text

Format

4 หน้า

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/10

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11 - 12 พ.ศ.2552 -2553 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University