ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

ครบรอบ 11 ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

Subject

วันครบรอบ -- วันสถาปนา -- กิจกรรม -- กำหนดการ

Description

จากก้าวที่หนึ่ง ถึงปีที่สิบเอ็ด "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ สร้างคุณธรรม"
เนื่องในโอกาส 11 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตรจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีทางศาสนา และรายงานประชาชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2552 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Date

2552

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/1

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 11-12 พ.ศ. 2552 - 2553 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University