พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

Dublin Core

Title

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี พ.ศ.2566

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

วัดพระเชตุพน (สันโค้งน้อย) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย -- คณะกรรมการพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน -- คณะกรรมการดำเนินงาน -- แบบแสดงความจำนงร่วมทำบุญ -- กำหนดการ

Description

ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชิญไปทอดถวายยังชุมชนสงฆ์ ณ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Date

2566-11-24

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/102

Location

แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์ โครงการบริการวิชาการ/กองทุน/ทุนการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2566 - กล่อง 3

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University