ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี การศึกษา 2566

Dublin Core

Title

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปี การศึกษา 2566
วันที่ 24 กันยายน 2566 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

พิธี -- กิจกรรม -- ทุนการศึกษา

Description

ความเป็นมา -- คณะกรรมการจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ประจำปี 2566 -- กรรมการอุปถัมภ์ -- กำหนดการ

Date

2566-09-24

Type

Text

Format

Application/pdf.

Call Number

สพ มฟล.4.2.4/100

Location

4.2 แผ่นพับ/เอกสารประชาสัมพันธ์

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University