พิธีลงนาม MOU โครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University” ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการบริหารจัดการ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบการชำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น โดยงานได้จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น.  ณ ห้องคำมอกหลวง อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม้ฟ้าหลวง และ ดร.เมธินี จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking 3 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบ “MFU Smart University” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย คุณกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 เป็นสักขีพยานในครั้งนี้ โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้ 09.30 น. – แขกผู้มีเกียรติและผู้ร่วมงานลงทะเบียน และเยี่ยมชมบริเวณงาน 10.00 น. – […]