ปี พ.ศ. 2557

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดพิธีสมโภชและถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ. 2557 ขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ทอดถวาย ณ วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีลำดับพิธีการดังต่อไปนี้ เวลา 09.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดแม่ข้าวต้มท่าสุด พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี เวลา 09.30น. – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                         – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล                         – ประธานสงฆ์ให้ศีล                         – พิธีกรอาราธนาพระปริตร                         – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช                         – พระอธิการสุคำ อาทิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดแม่ข้าวต้มท่าสุดแสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์                         – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน                         – ประธานฯ ถวายกัณฑ์เทศน์และไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์                         – ผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์                         – พระสงฆ์อนุ […]