ปี พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงานสมโภชและถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2553 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น. – อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และคณะศรัทธาวัดภูมิพาราราม พร้อมกัน ณ สถานที่ประกอบพิธี เวลา 10.30น.  – ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย                          – พิธีกรนำไหว้พระ และอาราธนาศีล                          – ประธานสงฆ์ให้ศีล                          – พิธีกรอาราธนาพระปริตร                          – พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภช                          – พิธีกรนำกล่าวถวายสังฆทาน                          – ประธานฯ และผู้มาร่วมพิธี ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์                          – พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี หลังจากนั้นเวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูมิพาราราม และเวลา 12.00 น. ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ บริเวณศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดภูมิพาราราม ต่อมาในเวลา 13.00 น. ได้ตั้งขบวนแห […]