บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
School of Management
School of Management -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2555-03-19

Type

Text

Format

application/pdf (4 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha