บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับทุนรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2555

Dublin Core

Title

บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้รับทุนรัฐบาลไทย ประจำปีการศึกษา 2555

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ
Global Relations Division
Global Relations Division -- MOU

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2555-05-14

Type

Text

Format

application/pdf (5 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha