บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT สู่ตลาดสากล ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด

Dublin Core

Title

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน IT สู่ตลาดสากล ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

ความร่วมมือทางวิชาการ -- MOA

Description

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับ บริษัท ซอฟต์อินเตอร์ เชียงราย จำกัด

Contributor

ส่วนสารบรรณ อำนวยการ และนิติการ

Date

2555-03-01

Type

Text

Format

application/pdf (3 หน้า)

Location

เอกสารมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หมวด 17 ความร่วมมือทางวิชาการ

Language

tha