พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

Dublin Core

Title

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธี -- สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

Description

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 ณ โถงเอนกประสงค์ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2550-05-04

Type

Moving Image

Format

Video/MPG: 1 แผ่น (ความยาว 00:08:34 นาที)

Call Number

D 0014

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University