สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ Chinese Painting at MFU

Dublin Core

Title

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ Chinese Painting at MFU

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร -- นิทรรศการ -- สาธารณรัฐประชาชนจีน

Description

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2548 ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดนิทรรศการถวาย ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2550-02-13

Type

Moving Image

Format

Video/MPG: 1 แผ่น (ความยาว 15:14:20 นาที)

Call Number

D 0013

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University