การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาความยากจน

Dublin Core

Title

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2548 เรื่อง บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาความยากจน

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา -- ความร่วมมือทางวิชาการ

Description

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2548 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Date

2548-09-24

Format

MPG : 5 แผ่น (ความยาว 00:30:30 นาที )

Source

D 0010 -- สื่อโสตทัศวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University