การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาเรื่อง ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จ. เชียงราย

Dublin Core

Title

การประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาเรื่อง ความพร้อมของจังหวัดเชียงรายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดน จ. เชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

การบริการวิชาการ -- การสัมมนา

Description

ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดสัมมนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2547

Date

2547

Type

Sound

Format

audio/MP3 : 1 แผ่น ( ความยาว 00:10:00 นาที )

Call Number

A 0007

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University