การสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีการศึกษา 2547)

Dublin Core

Title

การสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีการศึกษา 2547)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

นักศึกษา -- บัณฑิต

Description

บันทึกเสียงสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีการศึกษา 2547) ก่อนจบการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2546

Date

2546

Type

Sound

Format

audio/MP3 : 1 แผ่น (ความยาว 00:50:00 นาที )

Call Number

A 0006

Location

โสตทัศวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University