การสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีการศึกษา 2547)

Dublin Core

Title

การสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีการศึกษา 2547)

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

นักศึกษา -- บัณฑิต

Description

บันทึกเสียงสัมภาษณ์นักศึกษารุ่นแรก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ปีการศึกษา 2547) ก่อนจบการศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2546

Date

2546

Format

MPG : 1 แผ่น ( ความยาว 00:50:00 นาที )

Source

A 0006 -- โสตทัศวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University