การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Subject

ผู้บริหาร -- การประชุม

Description

นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะ บรรยายแก่นักศึกษา ณ หอประชุมสมเด็จย่า ในโอกาสการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2548

Date

2548-01-11

Format

MPG : 1 แผ่น ( ความยาว 00:50:00 นาที )

Source

A 0008 -- สื่อโสตทัศนวัสดุ

Rights

Mae Fah Luang University