กิจกรรมรายงานประชาชนครบรอบ 21 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษา 25 กันยายน 2562

Dublin Core

Title

กิจกรรมรายงานประชาชนครบรอบ 21 ปี และพิธีมอบทุนการศึกษา 25 กันยายน 2562
และพิธีมอบโล่ใบประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ พนักงาน ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Date

2561-09-25

Type

Moving Image

Format

audio/mpeg

Call Number

D 0375

Location

สื่อโสตทัศนวัสดุ

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University