พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563

Dublin Core

Title

พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสมเด็จย่า

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน -- ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การดำเนินงานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 -- ข้อปฎิบัติ สำหรับนักศึกษา ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การบริจาค

Date

2563-09-25

Format

Application/pdf.

Call Number

กิจกรรม งานพิเศษ 1.1/9

Location

เอกสาร/สิ่งพิมพ์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบปีที่ 21-23 พ.ศ. 2562 – 2564 กล่อง 9

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University