จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

Sense Series ชาแบลนด์สูตรพิเศษจากผู้บกพร่องทางสายตา -- โครงการพัฒนาชาไทยสู่ชาโลก: การต่อยอดวัตถุดิบของชาไทย -- ชาสมุนไพรเพื่อสุขภาพ Spercial Tea for Health Benefit -- หลักการพื้นฐานของกลิ่นและรส ในการเบลนชา -- คอลัมน์ Café Around -- Activity กิจกรรมบริการวิชาการ

Date

2564

Type

Text

Format

22 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/43

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University