จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - มีนาคม 2564

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

สร้างฐานเศรษฐกิจด้วยงานประชุมและแสดงสินค้าเฉพาะทาง: มุ่งเป้าด้านชา -- การสร้างนวัตกรรมจากของเหลือใช้จากเปลือกกาแฟ -- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตกาแฟอะราบิกา -- คอลัมน์ Café Around -- Activity กิจกรรมบริการวิชาการ

Date

2564

Type

Text

Format

21 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/42

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University