จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

เมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- โอกาสและความท้าทายสถานการณ์ชาและกาแฟ -- คอลัมน์ Café Around -- Activity กิจกรรมบริการวิชาการ

Date

2563

Type

Text

Format

19 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/40

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University