จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

ทีมงาน ชาและกาแฟร่วมงาน Amazing Robusta @Chomporn -- จากมนุษย์เงินเดือน มาเป็นเจ้าของร้านกาแฟ -- ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพกาแฟ -- กาแฟต่อการป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 -- คอลัมน์ Café Around -- Activity กิจกรรมบริการวิชากา

Date

2563

Type

Text

Format

30 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/39

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University