จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

PADTHAI กับการยกระดับผู้ประกอบการชา กาแฟ กาแฟอาระบิกา -- หันหลังจากเมืองใหญ่กลับสู่สวรรค์บนดิน -- มุมมองนวัตกรรมเพื่อรองรับการปรับตัว -- ผลกระทบต่อน้ำค้างแข็ง ต่อคุณภาพเมล็ดกาแฟ -- กาแฟ ดื่มอย่างไรดีต่อสุขภาพ -- แนะนำคอลัมน์ใหม่ Cafe Around -- Activity กิจกรรมบริการวิชาการ

Date

2563

Type

Text

Format

30 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/38

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University