จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชาและกาแฟ Tea&Coffee newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชาและกาแฟ

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย -- การประชาสัมพันธ์

Description

กิจกรรม Tea and Coffee International Symposium -- ทิศทางงานวิจัยกาแฟอะราบิกา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- การปลูกและการดูแล กาแฟอะราบิกา -- กาแฟประโยชน์และโทษที่ควรรู้ -- Activity กิจกรรมบริการวิชาการ

Date

2562

Type

Text

Format

18 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.3.1.3/37

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University