จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

Dublin Core

Title

จดหมายข่าวชา TEA Newsletter
ปีที่ 9 ฉบับที่ 35 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สถาบันชา

Subject

การบริการวิชาการ -- บทความ -- งานวิจัย
สถาบันชา -- การประชาสัมพันธ์

Description

การท่องเที่ยวกับวิถีชา กาแฟในประเทศไทย -- ชาเหลือง ( Yellow Tea ) : กระบวนการผลิตและประโยชน์ ของชาเพื่อสุขภาพ -- มาตรฐานใบชาสด -- กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562

Date

2562

Type

Text

Format

18 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล 3.1.3/35

Location

server หมวด 3.1 จดหมายข่าว 3.1.3 จดหมายข่าวสถาบันชา

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University