คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Dublin Core

Title

คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

Description

การตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงาน -- การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (รายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) -- การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

Date

2560

Type

Text

Format

Application/pdf.
38 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/70

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University