คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Dublin Core

Title

คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

คู่มือปฏิบัติงาน
การจัดทำงบประมาณรายจ่าย

Description

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -- Funds Center หน่วยงาน/รายวิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร -- รหัสรายการงบประมาณ/บัญชีงบประมาณ (FP-CI) -- ตัวอย่างกลุ่มของค่าใช้จ่าย FP-IO -- ผู้ประสานงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Date

2560

Type

Text

Format

Application/pdf.
94 หน้า

Call Number

อ มฟล.4.2/69

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 4.2 คู่มือการทำงาน

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University