ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีได้จากการทำงานภายในหน่วยงาน"

Dublin Core

Title

ถอดบทเรียนโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรสายสนับสนุนการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีได้จากการทำงานภายในหน่วยงาน"
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องคำมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร E-Park มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ถอดบทเรียน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- KM

Description

กิจกรรมการนำเสนอ เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีได้จากการทำงานภายในหน่วยงาน" -- ประมวลภาพ

Date

2562-03-28

Type

Text

Format

Application/pdf.
16 หน้า

Call Number

อ มฟล.14.4/15

Location

server เอกสาร มฟล. หมวด 14.4 สรุป KM ของมหาวิทยาลัย

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University