พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

Dublin Core

Title

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- อาคันตุกะ

Description

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะเดินทาง นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีกล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงต่อการพัฒนาสมุนไพร โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากนั้นคณะเดินทางได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานด้านสมุนไพรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รวมทั้งกล่าวถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัณฑิตคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 คือ มีแรงบันดาลใจแห่งชีวิต (Inspiration) มีทักษะในการปรับตัว (Adaptability) และพร้อมเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Mindset) และมีนโยบายที่มุ่งสู่การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร ทั้งในส่วนภายในของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยกับชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านสมุนไพรของประเทศ และในช่วงบ่ายคณะเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ ดังนี้
1) โรงงานผลิตยาสมุนไพร
2) โรงเรือนปลูกพืชอัจฉริยะและอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร
3) ห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร และ
4) สถาบันการแพทย์แผนไทย-จีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปดำเนินการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จังหวัดเชียงราย คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา และคณะเดินทาง นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะเดินทาง ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กร์ Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันบริจาคผ้าห่ม เสื้อกันหนาวให้ชาวบ้านและเด็กนักเรียน ชุมชนวัดแสงแก้วโพธิญาณ 120 ชุด และถวายปัจจัยแด่ครูบาอริยชาติ อริยะจิตโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ จำนวน 36,700 บาท ในช่วงบ่ายผศ.ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้นำเยี่ยมชมการพัฒนางานวิจัยด้านชา โดยความร่วมมือของสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสิงห์ปาร์ค เชียงราย ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปดำเนินการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

Date

2000-01-21-22

Rights

Mae Fah Luang University