สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี

Dublin Core

Title

สูจิบัตร พิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ และอาคารพลเอก สำเภา ชูศรี
วันพุธที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนสารบรรณอำนวยการและนิติการ

Subject

พิธี -- ผู้บริหาร -- นายกสภา -- มหาวิทยาลัย -- อาคาร

Description

กำหนดการ -- คำกล่าวรายงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ข้อมูลอาคารวันชัย ศิริชนะ -- ประวัติศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ -- ข้อมูลพลเอกสำเภา ชูศรี -- ประวัติพลเอก สำเภา ชูศรี

Contributor

ส่วนประชาสัมพันธ์
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2565-01-19

Type

Text

Format

Application/pdf.
26 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/64

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2560-2565 กล่อง 4

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang university