อาคันตุกะ

Items in the อาคันตุกะ Collection (27 TOTAL)
Keyword : / Tag : / Collection : อาคันตุกะ / Full Text : / Year :ฯพณฯ เฉิน จื้อลี่ ( H.E. Madame Chen Zhili)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2542-10-10 1,163 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ จาง ป่าว ชิง (Mr. Zhang Bao Qing)

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-18 941 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

สุรพงษ์ ชัยนาม

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 สุรพงษ์ ชัยนาม เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน นำคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2545-09-26 1,425 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ดร.ทนง พิทยะ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2545 ดร.ทนง พิทยะ ประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MBA...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 979 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

- นายเส้า ฉีเหว่ย - นายจาง กั๋วชิ่ง

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2546 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุกิจจา กรุณานนท์ พร้อมรศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมให้การต้อนรับ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-03-12 952 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

มาดามหวัง ลู่ เจียง

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-07-31 916 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายอุทัย พิมพ์ใจชน

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2546-09-22 1,126 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายยงยุทธ ติยะไพรัช

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2547 นายยงยุทธ ติยะไพรัช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมประกวดดนตรีพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-11-20 974 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2547 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2547-12-11 868 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-01-11 1,243 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

H.E.Mr.Zhang Jinhuan

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2548 H.E.Mr.Zhang Jinhuan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทยและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-04-27 675 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายชุมพล ศิลปอาชา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 นายชุมพล ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกิจการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-08-10 880 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

เจ้าชายอากิชิโน (Prince Akishino)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เวลาประมาณ 9.00 น. เจ้าชายอากิชิโนแห่งประเทศญี่ปุ่นเสด็จเยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2548-08-22 1,057 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ฯพณฯ ก่วนมู่

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เยือนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และในโอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2553-11-19 877 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสะอ้าน

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2550-12-09 812 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

H.E. Vitezslav Grepl

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีได้ให้การต้อนรับ H.E. Vitezslav Grepl เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Madam Renata Greplova ภริยา และพลตำรวจเอก ดร.ประสาน วงศ์ใหญ่...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-05-01 858 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

Mrs. Zhu Gui Ling

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Zhu Gui Ling ประธานคณะกรรมการและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-07-23 726 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายสุชาติ เลียงแสงทอง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้การต้อนรับ นายสุชาติ เลียงแสงทอง กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-07-30 1,113 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

- ท่านสุกขะ เหรียนทองคำ - ท่านปะเสิด สีอักขะขัน - นายณรงค์ ตนานาวัฒน์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ให้การต้อนรับสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ ในโอกาสจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ก่อนจัดเสวนาเรื่อง...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-09-12 844 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

นายเฉา เสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang)

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีให้การต้อนรับ นายเฉา เสี่ยวเหลียง (Mr. Chao Xiaoliang) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมคณะจำนวน 7 คน...

อาคันตุกะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2557-10-29 784 views
บุคคลสำคัญ,อาคันตุกะ

Output Formats

omeka-json, omeka-xml