จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2544

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2544

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

ปณิธานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- บทความ สับประรดผลไม้เลื่องชื่อของเชียงราย ประโยชน์มากมายกว่าที่คิด โดย อ.จุฑามาศ นิวัฒน์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร -- บทความ เกษตรกรรมยุคไฮเทค ศักยภาพไทยกับพลังงานที่ยั่งยืน โดย ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ สมมาตย์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา -- บทความ รอบรู้เรื่องวัฒนธรรม สงกรานต์ โดย อ.ภัททิรา วิภวภิญโญ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ -- กิจกรรมสำคัญ ผู้มาเยือน -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดอบรมถ่ายทอด ผลกวาวเครือขาว -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจับมือกับ Brock University เปิดหลักสูตรอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจในภาคเหนือ -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน -- ADB ทุ่ม 7.2ล้านบาทจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ท่องเชียงรายแบบคนรุ่นใหม่ โดย อ.แสงจันทร์ กันตะบุตร สำนักวิชาการจัดการ -- เสียงก้องจากดอยแง่ม

Date

2544

Type

Text

Format

Application/pdf.
(10 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/6

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University