เปิดโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

เปิดโลกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Revealing Sciences to the people 18 - 19 สิงหาคม 2548
กิจกรรมเวทีกลาง ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ศูนย์บริการวิชาการ

Subject

กิจกรรม -- นิทรรศการ -- การแข่งขัน -- การบริการวิชาการ

Description

กิจกรรมเวทีกลาง -- ตารางการฉายภาพยนต์ -- แผนที่

Date

2548

Type

Text

Format

4 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/8

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University