พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์และพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2548

Dublin Core

Title

พิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์และพิธีถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีการศึกษา 2548
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2548 ณ หอประชุมสมเด็จย่า อาคาร C 4 และลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษาใหม่ -- ผู้บริหาร

Description

กำหนดการ -- คำไหว้ครู -- พิธีจุดเทียนสัญลักษณ์ -- คำปฎิญาณตนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- คำถวายสัตย์ปฎิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- คุณลักษณะบัณฑิต

Date

2548

Type

Text

Format

4 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/7

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University