สูจิบัตร การแข่งขันแบดมินตันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Dublin Core

Title

สูจิบัตร การแข่งขันแบดมินตันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 24 -30 พฤษภาคม 2548 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา

Subject

กิจกรรม -- การแข่งขัน -- ผู้บริหาร -- พนักงาน

Description

การแข่งขันแบดมินตันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2548 ณ อาคารกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

Date

2548

Type

Text

Format

50 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.4.4/6

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University