สูจิบัตรการแสดงดนตรี จากดนตรีคลาสสิค สู่ดนตรีร่วมสมัย

Dublin Core

Title

สูจิบัตรการแสดงดนตรี จากดนตรีคลาสสิค สู่ดนตรีร่วมสมัย
THE MIRACLE WINTER NIGHT

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. สำนักวิชาการจัดการ

Subject

กิจกรรม -- พนักงาน -- นักศึกษา -- ศิลปวัฒนธรรม

Description

รายการแสดง -- รายละเอียดและความหมายของบทเพลงที่สำคัญ -- ประวัติวิทยากรและนักร้องประจำดนตรี Nu band -- รายชื่อผู้ฝึกซ้อมวงดนตรี -- รายชื่อนักดนตรี -- ประวัติการตั้งโรงเรียนบ้านดนตรี -- รายชื่อนักแสดง -- นักร้องประสานเสียง

Date

2547

Type

Text

Format

15 หน้า

Call Number

สพ มฟล.4.4/5

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha;eng

Rights

Mae Fah Luang University