พิธีอธิการบดีทวิตียฐาปนา พุทธศักราช 2548

Dublin Core

Title

พิธีอธิการบดีทวิตียฐาปนา พุทธศักราช 2548
วันที่ 1 ตุลาคม 2548 ณ ห้องเชียงแสน สำนักงานอธิการบดี

Creator

ส่วนสารบรรณ อำนวยการและนิติการ

Subject

กิจกรรม -- ผู้บริหาร -- พนักงาน

Description

กำหนดการ -- ลำดับขบวนเกียรติยศ -- คำกล่าวของพลเอกสำเภา ชูศรี ผู้แทนนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ประวัติ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ

Contributor

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Date

2548

Type

Text

Format

16 หน้า: ภาพประกอบ

Call Number

สพ มฟล.4.4/9

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University