งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ศิลป์ ล้านนา ปูจาแม่ฟ้าหลวง
Lanna Arts in Worship of the Princess Mother
วันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนพัฒนานักศึกษา, คณะกรรมการการจัดงานฯ

Subject

กิจกรรม -- นักศึกษา -- ศิลปวัฒนธรรม

Description

พระราชประวัติ -- การบำรุงศิลปวัฒนธรรม -- ประมวลภาพ -- กำหนดการ -- การแสดงของสถาบันการศึกษา

Date

2549

Type

Text

Format

71 หน้า: ตาราง

Call Number

สพ มฟล.4.4/10

Location

สูจิบัตรงานต่างๆ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ.2544 - 2550 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University