จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2543

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 วันที่ 30 ตุลาคม 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

ข่าว -- กิจกรรมประชาสัมพันธ์

Description

บทอาศิรวาท 100 สมเด็จย่าแห่งแม่ฟ้าหลวง -- ความหมายตราสัญลักษณ์ -- พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี -- สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวง พระผู้เป็นบุคคลสำคัญของโลก -- นายกฤษฎา อินต๊ะวิกุล นศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับรางวัลระดับอุดมศึกษา โครงการ 100 ปี ศรีนครินทร์ -- ภาพบรรยากาศในงานครบรอบ 2 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- กิจกรรมสำคัญ -- บทความ เกิดมาต้องตอบแทน บุญคุณแผ่นดิน -- พลตำรวจเอกเภา สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- เสียงก้องจากดอยแง่ม -- สัมภาษณ์นายธิติ วงศ์ป้อง นายกองค์การบริหารองค์การนักศึกษา

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.
(12 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/4

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University