จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2543

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 วันที่ 1 กันยายน 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สารจากอธิการบดี -- สืบสานปณิธานในโครงการพัฒนาดอยตุง -- การร่วมมือกับต่างประเทศ ศูนย์ภาษาจีนและวัฒนธรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใกล้เป็นจริง -- ประมวลภาพกิจกรรม -- ตุง ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านคู่ล้านนาไทย -- เสียงก้องจากดอยแง่ม -- สัมภาษณ์นายกิจติพงษ์ ต๊ะหล้า นศ.ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.
(8 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/3

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University