จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2543

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จแทนพระองค์ฯ ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 พฤษภาคม 2543 -- ม.แม่ฟ้าหลวงจัดกิจกรรมรับขวัญนักศึกษาใหม่รับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2543 วันที่ 24 พ.ค. - 8 มิ.ย. 43 -- สัมภาษณ์นายเรียบ นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 2536-2542 -- รายงานพิเศษ ชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- ภาพกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2543 -- มฟล. จัดตั้งกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย -- โครงการศึกษานอกสถานที่เพื่อสร้างความรักในวัฒนธรรมท้องถิ่น วันที่ 17 มกราคม 43 -- การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการตาม ISO/IEC Guide 25 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลุยเข้มนักศึกษาลดหน่วยกิตมุ่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง -- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดสรรงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์สร้างผลงานวิจัยเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยในอนาคต -- ระบบการจัดการห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ หนึ่งในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.
(16 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/2

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543-2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University