จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2543

Dublin Core

Title

จดหมายข่าว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2543

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนประชาสัมพันธ์

Subject

กิจกรรม -- ข่าวประชาสัมพันธ์

Description

มฟล. พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศหวังพัฒนานักศึกษาให้ก้าวไกล -- มฟล. จับมือเทศบาลพัฒนาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองเชียงราย -- เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี -- โครงการอบรมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษาใหม่กับผลการเรียนนักศึกษา -- ภาพกิจกรรมประจำเดือนมกราคม -- บทสัมภาษณ์ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล -- กิจกรรมประจำเดือนมีนาคม -- บทบาทศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -- ม.แม่ฟ้าหลวงอบรมสอนแบบโครงงานในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือ

Date

2543

Type

Text

Format

Application/pdf.
(8 หน้า)

Call Number

สพ มฟล.3.1.1/1

Location

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2543 - 2548 กล่อง 1

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University