รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Dublin Core

Title

รายงานประจำปี 2557 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Creator

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. ส่วนนโยบายและแผน

Subject

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- รายงานประจำปี

Description

ความเป็นมา -- การบริการและทรัพยากรดำเนินการ -- การผลิตบัณฑิต -- การวิจัย -- การบริการวิชาการ การพัฒนาสังคมและชุมชน -- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม -- ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น -- กิจกรรมสำคัญและผลงานเด่น -- รายนามผู้บริหาร

Publisher

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Date

2557

Type

Text

Format

120 หน้า : ภาพประกอบ แผนภูมิ ตาราง

Full Text

ISBN: 9789749766798

Call Number

สพ มฟล. 1.1/22

Location

ชั้นหนังสือ 1.1 รายงานประจำปี มฟล.

Language

tha

Rights

Mae Fah Luang University